het Bijbod


Biedverloop:
Opening:1 Sans Atout
-15-17 punten
-Sans Atout verdeling .
opties Bijbod:
-Jacoby
-Nieuwe kleur
-Stayman
-Sans Atout
-Pas


Toelichting
op het 1e Bijbod na de 1 Sans Atout Opening.


Jacoby

Toelichting
Jacoby in de Lage KleurenJacoby in de Hoge Kleuren
0-7 punten / 6+kaart in een Lage kleur.
 
Voorkeur voor een Troefcontract in een lage kleur
Indien u met 0-7 punten een 6-kaart (of langer) in een lage kleur ( en/of ) heeft, biedt u in plaats van die kleur zelf, de hoogste kleur , ten teken dat u in de lagere kleuren een 6+kaart heeft.
Voorkeur voor een Troefcontract in een hoge kleur
Het 2 of 2 bod na de één Sans Atout opening is een conventioneel bod waarmee u aangeeft dat u over een 5+kaart of beschikt.
Indien u een 5-kaart (of langer) in een Hoge kleur heeft, biedt u in plaats van die kleur zelf, de kleur die hier net onder zit. Tenzij:
•u met een 6+kaart en minstens 13 punten met Sprong een Troefkleur kunt voorstellen.
•u met 8-9 punten naast de 5-kaart in en Hoge kleur nog een 4-/5-kaart in de andere Hoge kleur heeft.
Jacoby in een Hoge KleurJacoby in de Hoogste Kleur
0+ punten, 5+kaart /
10+punten, 5-kaart + 5-kaart
Jacoby in een Hoge kleur kunt vanaf 0 punten toepassen door de kleur onder uw 5+kaart te bieden.
5+kaart=2
5+kaart=2
Jacoby in de Hoogste kleur kunt vanaf 10 punten en twee 5-kaarten in een Hoge kleur toepassen door de kleur onder uw hoogste 5-kaart te bieden.
5-kaart + 5-kaart=2
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
2
Bijbod:2
Bijbod:2
Bijbod:2
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
2
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
2
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
2
Toelichting
Herbieding
Toelichting
Herbieding
Toelichting
Herbieding
Toelichting
Herbieding

Nieuwe Kleur
Slembieding
Sprongbod in een Nieuwe kleur.
Voorkeur voor een Slem contract.
Met 13+punten en een 6+kaart in een Hoge of Lage kleur vervalt de Jacoby conventie in de Hoge of Lage kleuren. U maakt uw Slem interesse kenbaar door een reëel sprongbod naar het 3e biedniveau.
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
3
Toelichting
Herbieding

Stayman (2 )

Toelichting
Stayman-Zwak
Toelichting
Stayman-Sterk
Toelichting
Minder dan 8 punten en renonce of singleton in .
•8+ Punten en exact een 4-kaart in één van de of beide hoge kleuren
•8-9 punten en een 5-kaart in een Hoge kleur en een 4-/5-kaart in een andere Hoge kleur.
U biedt deze variant van de Stayman conventie indien u uit oogpunt van contract verbetering de voorkeur geeft aan kleurcontract boven één Sans Atout.U biedt deze variant van de Stayman conventie indien u op zoek gaat naar een manche contract in een hoge kleur.
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
2
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
2
Toelichting
Herbieding
Toelichting
Herbieding

Sans Atout

Toelichting
Voldoet uw hand niet aan bovengenoemde voorwaarden dan bent u met elke willekeurige kaartverdeling aangewezen op Sans Atout.
0-7 punten:Pas
8-9 punten:2 Sans Atout
10+punten:3 Sans Atout
Met <7 punten en een willekeurige verdeling past u.
Met 8-9 punten en een willekeurige verdeling bent u samen met uw partner mogelijk sterk genoeg voor een Manche in Sans Atout indien hij maximaal is. U biedt 2 Sans Atout (limietbod).
Met 10+ punten en een willekeurige verdeling bent u sterk genoeg voor een Manche in Sans Atout .
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
Pas
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
2 Sans Atout
Biedverloop:
Opening:
1 Sans Atout
Bijbod:
3 Sans Atout
Toelichting
Overzicht
Toelichting
Herbieding
Toelichting
Overzicht