Check Back Stayman:

Check Back Stayman is een Conventie om na een Opening in een Lage Kleur een 5-3 Fit in een Hoge kleur op het spoor te komen. Na een Opening in een Lage Kleur waarop de Bijbieder met een 5-kaart een Nieuwe Hoge kleur biedt en de Openaar vervolgens 1 Sans Atout herbiedt, biedt de Bijbieder in zijn 2e Bijbod 2, een Conventioneel bod waarmee hij aangeeft dat zijn 1e Bijbod een 5-kaart is die zijn partner met een 3-kaart kan steunen. De Conventie wordt toegepast als er Manche-interesse is. Het inviteert een Manche te spelen en wordt toegepast vanaf 11 punten.
Met 2 informeert de Bijbieder naar het bezit in de geboden of ongeboden hoge kleuren (3 kaart steun voor de Hoge kleur die de Bijbieder bood of een 4-kaart in de andere Hoge kleur).
In antwoord op het Conventionele 2 bod van zijn partner, geeft de Openaar zijn bezit in de Hoge kleuren aan en of hij een minimale of maximale 1 Sans Atout Herbieding heeft.
Ook na een Volgbod van het andere spelerspaar blijft Check Back Stayman van kracht voorzover het antwoordschema op het 2 bod kan worden toegepast.
Ceck Back Stayman wordt ook na de Opening:1>Bijbod:1>Herbieding:1 Sans Atout gespeeld.

Voorbeeld:
noord zuid
Opening:1 2e Bijbod:1
Herbieding:1 Sans Atout 2e Bijbod:2(CheckBackStayman)

Nadat Noord opende met 1, bood Zuid met een 5-kaart :1.
Noord herbood 1 Sans Atout waarop Zuid 2 bood, een Conventioneel bod waarmee hij zijn partner naar een 3-kaart steun voor zijn eerder geboden 5-kaart vraagt.

Antwoordschema
Antwoord Openaar op het Conventionele 2 bod van zijn partner na zijn 1 Sans Atout Herbieding:
ReŽle biedingen:
Antwoord in Geboden Hoge kleur:
Bijbod:1.
•2:Minimaal (12/13 punten), 3-kaart steun voor het 1e Bijbod van zijn partner.
•3:Maximaal (13/14 punten), 3-kaart steun voor het 1e Bijbod van zijn partner.
Bijbod:1.
•2:Minimaal (12/13 punten), 3-kaart steun voor het 1e Bijbod van zijn partner.
•3:Maximaal (13/14 punten), 3-kaart steun voor het 1e Bijbod van zijn partner.

Behalve een 3-kaart steun voor het bijbod van partner heeft de Openaar de mogelijkheid om na een Bijbod gevolgd door Conventioneel 2(CheckBackStayman) op zoek te gaan naar een Fit in de andere nog ongeboden Hoge kleur , de kleur die hij eerst oversloeg door met een 4-kaart in die kleur alsnog reŽel 2 te bieden.
Antwoord in Ongeboden Hoge kleur:
Bijbod:1.
•2:4-kaart in de ongeboden Hoge kleur.
Bijbod:1.
•N.V.T. 1 Sans Atout ontkent 4-kaart .

Conventionele biedingen:
•2:Minimale Opening (12/13punten), geen 3-kaart steun voor het 1e Bijbod van zijn partner.
•2 Sans Atout:Maximale Opening (13/14punten), geen 3-kaart steun voor het 1e Bijbod van zijn partner.

Klik hier voor voorbeelden van het antwoordschema.

2 Kleurenspel
Het bieden van een tweede kleur kan zowel betrekking hebben op het bieden van een Nieuwe nog ongeboden kleur als op het alsnog steunen van de Openingskleur van partner nadat de Bijbieder eerst een Hoge kleur bood.

Steun Openingskleur.
Ook met een 4+kaart in de Openingskleur geeft u de voorrang aan het bieden van een Hoge kleur boven het steunen van de Lage Openingskleur zodat u Checkback Stayman kunt gebruiken om een 5-kaart in een Hoge kleur te tonen. Mocht er geen Fit in een Hoge kleur tot stand komen dan kunt u later alsnog de Openingskleur steunen.
Klik hier voor voorbeelden.

Nieuwe kleur.Met een 2-/3-kleurenspel kan de Bijbieder de keuze hebben tussen een conventioneel bod door CheckBackStayman toe te passen en een reŽel bod door zijn tweede kleur te bieden.
Reverse bod
Vanaf 12 punten kan de Bijbieder een Nieuwe kleur hoger dan zijn eerste Bijbod op het 2e biedniveau bieden mits zijn eerst geboden kleur minstens een 5-kaart is.
Door door met zijn 1 Sans Atout bod deze kleur over te slaan, heeft zijn partner reeds aangegeven geen 4-kaart te hebben in deze kleur. De Bijbieder biedt zijn tweede kleur om zijn kaartverdeling aan te geven. Dit opent de mogelijkheid om zonder Fit in een Hoge kleur, Sans Atout of anders de vierde kleur te bieden.
CheckBackStayman blijft dan beperkt tot een 2/3 kleurenspel met exact 11 punten.
Klik hier voor voorbeelden van Reverse biedingen.

Hoog-Laag bieding.
Bood u als eerste met een 5-kaart een Bijbod in een Hoge kleur dan kunt u met een 2- of 3-kleurenspel in een latere biedronde met 6-11 punten een tweede biedbare kleur, lager dan uw eerste Bijbod op het 2e biedniveau bieden. Vanaf 12 punten biedt uw tweede kleur met Sprong op het 3e biedniveau om uw kracht aan te geven. Dit maakt de bieding Manche-forcing.
Partner kan uw eerst geboden kleur alsnog steunen met een 3-kaart of anders kan er een Fit onstaan in uw tweede geboden kleur, de kleur lager dan uw eerste Bijbod en hoger dan zjn Openingskleur die hij mogelijk heeft overgeslagen toen hij 1 Sans Atout bood doordat deze niet Reverse op het 2e biedniveau geboden kon worden.
De mogelijkheid om zonder Sprong op het 2e bidniveau als Nieuwe kleur te bieden vervalt doordat dit bod een Conventionele betekenis heeft gekregen. Klik hier voor voorbeelden.