Overzicht van de Doubletten.
naamwanneervoorwaardedoel
Straf Doublet •Tijdens het Volgbod na een Opening in Sans Atout.
•Tijdens het Bijbod na een Opening of Volgbod in Sans Atout.
•Na een Bijbod indien partner een Volgbod heeft geboden.
•Na een Volgbod indien partner heeft geboden.
•Nadat een Manche is geboden.
Sans Atout contract:
•Punten gelijkwaardig aan Sans Atout Opening.
Kleurcontract:
Regel van Zes.
•Meerderheid van de punten.
Bestraffen van een te hoog contract van het andere paar.
Heropenings Doublet•Opening tegenpartij wordt "uitgepast".
•Bijbod tegenpartij wordt uitgepast nadat zij een Fit hebben gevonden. "Zij een fit, wij een fit".
•10+ punten.
•Weinig kaarten in de kleur van de Openaar, minimaal 3-kaart in de overige niet geboden kleuren.
Stelt partner in staat zijn beste kleur te noemen of een bod van het andere paar na eerst te hebben gepast alsnog te doubleren door te passen op het Heropeningsdoublet van zijn partner.
•Partner kon door een Volgbod tegenpartij niet bieden.Kort in de kleur van het Volgbod van het andere paar.Stelt partner in staat een bod van het andere paar na eerst te hebben gepast alsnog te doubleren door te passen op het Heropeningsdoublet van zijn partner.
Informatie DoubletHet "informatiedoublet" is een conventioneel bod dat volgt op de Opening of het Bijbod van de tegenpartij van één in een kleur zolang partner nog geen bod heeft gedaan.Zwakke opening:
-Puntenkracht van een Opening (13-17 punten).
-Kort in de kleur van de Openaar (max. doubleton ).
-Tolerantie voor alle niet geboden kleuren. (geen doubleton of singleton in de overige, niet-geboden kleuren)
-Geen uitgesproken lange kleur (5+kaart) waarmee een Volgbod kan worden gegeven.

Sterke Opening
Indien u over een sterke opening beschikt vanaf 16 punten met een lange kleur (5-kaart) of een Regelmatige Verdeling en 18/19 punten met een stop in de Openingskleur, biedt u een informatiedoublet in plaats van een Volgbod.

Informatiedoublet na een preëmptief bod. :
Vanaf 15 à 16 punten kunt u na een preëmptieve opening een Informatie doublet bieden.
Voor een informatiedoublet na een Preëmptieve opening geldt hetzelfde als voor een informatiedoublet na een gewone opening:
-(extra) puntenkracht voor een opening.
-dekking in de niet geboden kleuren (minimaal 3-kaart).
-kort in de Openingskleur (maximaal doubleton).
Het Informatiedoublet is bedoeld om partner er van op de hoogte te brengen dat er voldoende puntenkracht is voor een opening maar dat er geen uitgesproken speelsoort is waarin kan worden geopend.
Het stelt een vraag:"Partner wat is je beste kleur?"
Teruggekaatst Doublet Een teruggekaats doublet is een conventioneel antwoord op een volgbod (zonder sprong) of een informatiedoublet van uw parter, terwijl de partner van tegenpartij rechts van u, het Bod van de Openaar (met of zonder sprong) heeft gesteund.
•Partner biedt een Volgbod (zonder sprong) of een Informatie Doublet.
•Partner van tegenpartij steunt de Openingskleur van zijn partner.
•U heeft lengte in de ongeboden kleuren.
•Vanaf 6 á 7 punten.
Een Teruggekaatst Doublet verwijst naar de ongeboden kleuren. Het toont lengte in de kleuren waarnaar in de voorafgaande biedingen nog niet is verwezen. Door zijn hand met een teruggekaatst Doublet aan te duiden (zonder het biedniveau te verhogen), kan partner kiezen uit de kleuren die nog niet waren geboden.
Negatief Doublet Na de Opening van partner gevolgd door een hinderlijk of een niet-hinderlijk Volgbod van de tegenpartij.
Na Hinderlijk Volgbod:
Wanneer uw partner heeft geopend en de tegenpartij mengt zich in de bieding met een Volgbod in een kleur, dat u hindert in het Bijbieden.
Na Niet-Hinderlijk Volgbod:
Met een 4-kaart in één van de of beide ongeboden Hoge Kleur(en).
•6+punten/8+ punten:
Als Openaar nog op het 1e-niveau kan bieden, kunt u vanaf een punt of 6 Negatief Doubleren.
Als Openaar alleen nog op het 2e-niveau kan bieden, kunt u vanaf een punt of 8 Negatief Doubleren.
Na een hinderlijk Volgbod van de tegenpartij is dit Doublet bedoeld om de bieding "open " te houden. Door dit Doublet informeert u uw partner dat u een Bijbod heeft maar dat u door het Volgbod van de tegenpartij gehinderd wordt om het bod uit te brengen.

Doublet na een niet-hinderlijk Volgbod van de tegenpartij kan door de Bijbieder worden gebruikt om de lengte van zijn Hoge Kleuren te omschrijven.
Niet gehinderd door een Volgbod in het bieden, kunt u door een Negatief doublet aangeven dat u lengte heeft in de ongeboden Hoge Kleur(en).
Uitkomst Doublet Een Uitkomst Doublet is een doublet na een conventioneel bod van de tegenpartij.Een uitgesproken kleur om in uit te komen. Een Uitkomst Doublet is een doublet op een conventioneel bod van de tegenpartij dat de partner verzoekt om in de gedoubleerde kleur uit te komen.
Het is een informatief doublet bedoeld om de partner een uitkomst te verschaffen.
Competitief Doublet Het Competitief Doublet wordt bij het 2e Bijbod gegeven door de partner van de Openaar nadat in de 1e biedronde de tegenpartij na het 1eBijbod is gaan tussenbieden met een Volgbod (ook nadat het andere paar een Fit heeft gevonden).Samen met partner de meerderheid van de punten maar geen reëel bod voorhanden. Geen dekking in de kleur van het Volgbod voor Sans Atout en geen voorstel voor een kleurcontract in de vorm van een 2e biedbare kleur of de mogelijkheid partner te steunen.Om ondanks het Volgbod van de tegenpartij een contract te kunnen spelen, geef je een (competitief) Doublet.
Support Doublet Een Support Doublet is een Herbieding nadat:
•uw partner tijdens zijn Bijbod een nieuwe kleur introduceerde.
•de tegenstander een Volgbod deed.
•u een 3-kaart steun heeft voor het Bijbod van uw partner.
•uw partner nog op het 2e biednieveau kan antwoorden.
3-Kaart steun voor de Nieuwe kleur van uw partner.
Biedruimte voor uw partner om op het 2e biedniveau te bieden.
Met een Support (Re)Doublet na een Volgbod van de tegenpartij, geeft u een 3-kaart steun aan voor het Bijbod van uw partner die een nieuwe kleur bood.


Toelichting

Toelichting op het onderscheid tussen de verschillende Doubletten aan de hand van typerende voorbeelden.

Strafdoublet

Straf Doublet
Doubletten onder Manche niveau zijn doorgaans informatief.

Uitzonderingen:
•Doublet na een Opening of Volgbod in Sans Atout is voor straf.
•Doublet nadat partner heeft gepast is doorgaans informatief. Doublet nadat partner heeft ge- of herboden is voor straf. (Uitz.:teruggekaatst doublet)
•Doublet na zelf in een eerder biedronde te hebben gepast is doorgaans voor straf. (uitz.:heropenings doublet/"zij een Fit, wij een Fit")

Doublet in de 1e biedronde.
•StrafDoublet na Opening in Sans Atout
opening volgbod
opening in Sans Atout( straf)doublet
Doublet van een Opening in Sans Atout is een "strafdoublet".

•Strafdoublet na Volgbod in Sans Atout
opening volgbodbijbod
opening in kleurvolgbod in Sans Atout(straf) doublet
Doublet van een Volgbod in Sans Atout is een "strafdoublet".

•Strafdoublet na Bijbod indien partner na de Opening een Volgbod heeft geboden.
noordoostzuidwest
opening:1volgbod:1bijbod:
1
Sans Atout
antw. volgbod:(straf)doublet
Wanneer partner reeds heeft geboden met een Volgbod is een Doublet na het Bijbod van de tegenpartij voor straf, ongeacht of het Bijbod van de tegenpartij in Sans Atout of in kleur is.
(Heeft partner gepast dan is een Doublet na een Bijbod informatief.)

Doublet in de 2e biedronde.
•Strafdoublet van een Volgbod tijdens de Herbieding indien er is bijgeboden.
noordoostzuidwest
opening:1 pasbijbod:1volgbod:2
herbieding:(straf)doublet   
Doubleert u tijdens een Herbieding en is er tijdens een eerdere biedronde Bijgeboden door uw partner dan is een Doublet van een Volgbod voor straf.
(Zou partner hebben gepast dan was er sprake geweest van een heropenings doublet.)

•Strafdoublet van een Volgbod tijdens het 2e Bijbod indien er zowel is bijgeboden als is herboden.
noordoostzuidwest
opening:1pasbijbod:1volgbod:1
herbieding:1antwVolgbod:22ebijbod:(straf)doublet 
Na het Bijbod van Zuid heeft Noord in de 2e biedronde herboden. Het Doublet door Zuid van het Volgbod in de 2e biedronde is voor straf doordat partner heeft geboden.
(Zou Noord in de 2e biedronde hebben gepast dan was er sprake geweest van een competitief doublet.)

•Doublet nadat dezelfde speler in eerdere biedronde heeft gepast is voor straf.
noordoostzuidwest
opening:1 pas bijbod:1 Sans Atout pas
pas (straf)doublet pas pas
Strafdoublet in de 2e biedronde na Bijbod in Sans Atout indien u in een eerdere biedronde paste.
(Zou het ander paar een Fit heben gevonden dan was er sprake geweest van een heropenings doublet. "Zij een fit, wij een Fit").


Informatieve Doubletten

Informatie Doublet.
Het "informatiedoublet" is een conventioneel bod dat volgt op de Opening of het Bijbod van de tegenpartij van één in een kleur zolang partner nog geen bod heeft gedaan of alleen heeft gepast.
Het Informatie Doublet wordt zowel met een "zwakke" als met een "sterke" hand toegepast.

Informatie Doublet met een "zwakke hand".
Informatie Doublet na opening in een kleur.
noordoost
opening:1 volgbod:(info) doublet
Doublet na een Opening in een kleur is in alle gevallen informatief.

Informatiedoublet na Bijbod
noordoostzuidwest
opening:1pasbijbod:1 (info) doublet
Doublet na een Bijbod in een kleur of in Sans Atout is informatief, mits partner heeft gepast. Heeft partner een Volgbod geboden dan is het een Doublet voor straf.

Informatie Doublet met een "sterke hand".
Indien u vanaf 16 punten met een lange kleur (5-kaart) of met een regelmatige verdeling en 18/19 punten met een stop in de Openingskleur over een sterke Opening beschikt, biedt u een Informatiedoublet in plaats van een volgbod of Sans Atout.

Volgbod in kleur na Informatie Doublet:
noordoost
opening:1 dbl(info)
Met minstens 16 punten en minstens een 5-kaart bent u te sterk voor een Volgbod. U begint met een Doublet en biedt later uw 5+kaart.

Sans Atout na Informatiedoublet:
noordoostzuidwest
opening:1 dbl(info)bijbod:pas1
herbieding:pas 1SA  
Met 18/19 punten en een Sans Atout verdeling met stop in de Openingskleur biedt u een Informatiedoublet. Het Sans Atout bieden na eerst een Informatiedoublet te hebben geboden is sterker dan direct Sans Atout bieden na een Opening van de tegenpartij.

Teruggekaatst Doublet
noordoostzuidwest
opening:1 volgbod:
-1
-Informatiedoublet
2/3(teruggekaatst) doublet
Een teruggekaats doublet is een conventioneel antwoord op een volgbod (zonder sprong) of een informatiedoublet van uw parter, terwijl de partner van de tegenpartij rechts van u het Bod van de Openaar heeft gesteund.

Negatief Doublet
noord oost zuid
opening:1 volgbod:1 bijbod:(negatief) doublet
Na de Opening van partner gevolgd door een Volgbod in een kleur van de tegenpartij is Doublet bedoeld om de bieding "open " te houden. Door dit Doublet informeert u uw partner dat u een Bijbod heeft maar dat u door het Volgbod van de tegenpartij gehinderd wordt om het bod uit te brengen.

Uitkomst Doublet
noordoostzuidwest
opening:
-Sans Atout
-in een kleur
pas2(stayman)
2(jacoby)
4 Sans Atout (Azen vragen)
(uitkomst)doublet
Door een conventioneel bod van het andere paar te doubleren, geeft u aan dat uw partner in de kleur van het conventionele bod van de tegenpartij uit moet komen.

Heropenings Doublet
Drie situaties:
•Opening tegenpartij wordt "uitgepast".
noord oost zuid west
opening:1 Pas bijbod:Pasvolgbod:Doublet
Na in de 1e biedronde te hebben gepast, kunt u door een "heropeningsdoublet" de bieding "open" houden als de tegenpartij in een laag contract dreigt te komen.
Er wordt gedoubleerd door de speler die als laatste gaat passen alvorens een contract van de tegenpartij definitief wordt.
Hiermee voorkomt u dat de bieding op een laag niveau dreigt uit te sterven.

•"Zij een fit, wij een fit".
noord oost zuid west
opening:1 Pas bijbod:2Pas
PasDoublet  
De tegenpartij vindt een Fit, maar de speler die opende past in de 2e biedronde op het Bijbod van zijn partner.
Nadat er twee keer gepast is op het Bijbod, houdt de speler na de Openaar de bieding open door te doubleren.
Hij stelt zijn partner alsnog in de gelegenheid een bod te doen om zo een Fit te ontdekken.

•Partner kon door een Volgbod van de tegenpartij niet bieden.
noordoostzuidwest
opening:1 volgbod:2 paspas
herbieding:Doubletpaspaspas
Het kan zijn dat partner na een Volgbod van de tegenpartij verhinderd wordt om te bieden. Hij heeft geen lengte in de ongeboden kleuren voor een negatief doublet.
Hij heeft kracht in de kleur van de tegenpartij en wil de tegenpartij gedoubleerd down spelen. Doublet is echter informatief en dwingt partner te bieden.
Zijn partner die opende houdt de bieding open met een Heropeningsdoublet.

Overige Doubletten:


Competitief Doublet
noordoostzuidwest
opening:1pasbijbod:1volgbod:1
herbieding:PasantwVolgbod:Pas / 22ebijbod:(competitief)doublet 
Het Competitief Doublet wordt bij het 2e Bijbod gegeven door de partner van de Openaar nadat in de 1e biedronde de tegenpartij na het 1eBijbod is gaan tussenbieden met een Volgbod.
(Zou partner hebben herboden dan was er sprake geweest van een Straf Doublet.)

Support Doublet
noordoostzuidwest
opening:1pas bijbod:1volgbod:1
herbieding:support dbl   
Met een Support (Re)Doublet geeft u na een Volgbod van de tegenpartij, een 3-kaart steun aan voor het Bijbod van uw partner die een nieuwe kleur bood.